38. Wniosek o udostepnienie informacji publicznej dotyczący kąpielisk

 

Wniosek:

 Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnioskuję o następujące informacje:

  1. Czy w roku 2022 gmina posiadała kąpieliska zgodnie z Art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne?
  2. Jeżeli tak, to proszę o przesłanie skanu uchwał na rok 2022 wymaganych zgodnie z Art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

 

 Odpowiedź:

 W odpowiedzi na poniższe zapytanie informuję, że na terenie gminy Hanna nie posiada kąpielisko o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 25, styczeń 2023 12:01 Marek Baj
Artykuł został zmieniony. środa, 25, styczeń 2023 12:02 Marek Baj