36. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący audytu KRI

 

Wniosek i odpowiedź

 

W załączeniu przesyłam uzupełnioną tabelą będąca odpowiedzią na poniższy wniosek

Szanowni Państwo na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczących audytu wymaganego na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 14 Rozporządzenia rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej zwany „audytem KRI”).

 

Pytanie

Odpowiedź

Czy w roku 2022 jednostka przeprowadzała audyt KRI? Jeżeli audyt ma być dopiero wykonany to proszę napisać, kiedy jest planowany.

TAK

Kiedy został zakończony audyt KRI? Jeżeli jeszcze nie został zakończony to proszę o informację, kiedy jest planowane go zakończyć.  

20.09.2022

Czy audyt KRI przeprowadzany był przez pracownika czy przez podmiot zewnętrzny (firmę, osobę fizyczną, instytucję itp.?)? Jeżeli audyt przeprowadzał podmiot zewnętrzny to proszę podać nazwę i siedzibę tego podmiotu.

Data Partners Ewa Fidecka Zuzanna Gojska s.c. z siedzibą w Lublinie, ul. Bohaterów Monte Cassino 53/217, Lublin

Za jaką cenę brutto przeprowadzono audyt? Jeżeli audyt przeprowadzał pracownik to proszę nie odpowiadać.

3690,00 zł

 

Udzielając informacji publicznej bardzo proszę skorzystać z powyższej tabelki.

Jeżeli audyt KRI nie został przeprowadzony to proszę o informację z jakiego powodu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 28, grudzień 2022 07:42 Marek Baj
Artykuł został zmieniony. środa, 28, grudzień 2022 07:43 Marek Baj
Artykuł został zmieniony. środa, 28, grudzień 2022 07:45 Marek Baj
Artykuł został zmieniony. środa, 28, grudzień 2022 07:46 Marek Baj