33. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z zakresu ochrony środowiska

 

Wniosek:

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz. 902 )zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

 

  1. Czy planują Państwo na 2023 rok zabezpieczenie środków budżetowych na opracowanie aktualizacji gminnego Programu Ochrony Środowiska? Jeśli tak to w jakiej wysokości?

 

  1. Czy planują Państwo na 2023 rok zabezpieczenie środków budżetowych na opracowanie raportu z realizacji gminnego Programu Ochrony Środowiska za lata 2020-2021 lub 2021-2022? Jeśli tak to w jakiej wysokości?

 

Odpowiedź:

 

Odpowiadając na poniższe pytania informuję, że nie planujemy zabezpieczenia środków budżetowych na opracowanie aktualizacji gminnego POŚ, ponieważ mamy aktualny dokument.

Nie planujemy też zlecać opracowania raportu z realizacji gminnego POŚ.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 28, grudzień 2022 07:31 Marek Baj