30. Wniosek o  udostepnienie informacji publicznej dotyczący KRI

 

Wniosek i odpowiedź:

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

  1. Czy w jednostce przeprowadzony został audyt, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt. 14 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych? (Informacji proszę udzielić w rozbiciu na lata w zakresie 2019 – 2022)

 

ROK

Data audytu

Koszt audytu (jeśli audyt był prowadzony przez podmiot zewnętrzny)

Nazwa podmiotu prowadzącego audyt (jeśli audyt był prowadzony przez podmiot zewnętrzny)

2019

     

2020

     

2021

     

2022

10.08.2022r

3690 zł brutto

Data-partners

 

 

 

  1. Czy audyty o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt. 14 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  przeprowadza IOD? NIE
  2. Czy były prowadzone szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji ( KRI) oraz Cyberbezpieczeństwa? Jeśli tak kto takie szkolenia prowadzi? NIE

 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 07, grudzień 2022 09:06 Marek Baj
Artykuł został zmieniony. środa, 07, grudzień 2022 09:08 Marek Baj
Artykuł został zmieniony. środa, 07, grudzień 2022 09:09 Marek Baj
Artykuł został zmieniony. środa, 07, grudzień 2022 09:09 Marek Baj
Artykuł został zmieniony. środa, 07, grudzień 2022 09:09 Marek Baj