Zarządzenia rok 2023


Warning: Creating default object from empty value in /home/gminahanna/ftp/BIP_2019/components/com_govarticle/views/category/tmpl/default_articles.php on line 20
Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie 65/23 z dn. 29.12.23 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2023 w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukr Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 74
Zarządzenie 64/23 z dn. 28.12.23 r. w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Hanna Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 72
Zarządzenie 62/23 z dn. 20.12.23 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w gminie Hanna Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 79
Zarządzenie 61/23 z dn. 19.12.23 r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Hanna Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 69
Zarządzenie 60/23 z dn. 19.12.23 r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Hanna Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 82
Zarządzenie 59/23 z dn. 19.12.23 r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Hanna Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 69
Zarządzenie 58/23 z dn. 11.12.23 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Hanna Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 68
Zarządzenie 57/23 z dn. 30.11.23 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocowego na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2023 w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukr Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 76
Zarządzenie 56/23 z dn. 5.11.23 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hannie Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 67
Zarządzenie 55/23 z dn. 13.11.23 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Hanna na 2024 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 69