Zamówienia poniżej 130 000 zł

Tytuł Autor Odsłony
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 18 sztuk jednakowych komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 267
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 18 sztuk jednakowych komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 307
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 18 sztuk jednakowych komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 255
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 13 sztuk jednakowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i 1 szt. tabletu, w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 379
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz audytu KRI w ramach projektu „Cyfrowa Gmina" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 626
Zapytanie ofertowe: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 824
Zapytanie ofertowe- Zakup i dostawa do Urzędu Gminy Hanna nowych laptopów w ilości 17 szt. Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 758
Remont budynku kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej w Lacku Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 804
Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa tabletów w ilości 78 szt. Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 762
Ogłoszenie o zamówieniu - zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Hanna Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 1418