Uprzejmie zwracam się o poinformowanie za jaką kwotę wyremontowana została galeria im. Grażyny K. i Stanisława B. w Hannie widoczna na załączonej fotografii? Skąd pochodziły środki? Co się tam znajduje aktualnie?

  

 

Za jaką kwotę wyremontowany został urząd gminy w Hannie, skąd pochodziły środki?

 

Odpowiedź:

 

W odpowiedzi na poniższy wniosek informuję:

 

- na terenie gminy Hanna nie ma galerii im. Grażyny K. i Stanisława B.;

- Urząd Gminy Hanna wyremontowano za kwotę 979.161.70 zł, w tym 505.485,39 zł to środki pochodzące z UE.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 31, lipiec 2020 15:51 Administrator