Skład Rady Gminy Hanna VIII kadencji

 wg pełnionych funkcji

 1. Kwietniewski  Marek– Przewodniczący Rady Gminy Hanna

 2. Struk Krzysztof – Wiceprzewodniczący

 3. Waszczuk Józef – Wiceprzewodniczący

 4. Haponiuk Łukasz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, czł. komisji budżetowej

 5. Horbaczewska Oliwia – czł. 2 komisji rewizyjnej i budżetowej

 6. Kuć Henryk - czł. 2 komisji rewizyjnej i budżetowej

 7. Potapiuk Anna – czł. 2 komisji rewizyjnej i oświaty

 8. Widzicki Jan - czł. 2 komisji rewizyjnej i skarg

 9. Chilczuk Jerzy – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

 10. Kołtun Krzysztof – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, czł. komisji oświaty

 11. Matczuk Krzysztof – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

 12. Zubelewicz Ewa – czł. 2 komisji budżetowej i skarg

 13. Baj Halina – czł. 2 komisji oświaty i skarg

 14. Nowak Mariusz – czł. komisji skarg

 15. Stepaniuk Daniel – czł. komisji oświaty

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 09, maj 2017 09:48 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13, marzec 2018 10:44 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18, grudzień 2018 14:06 Administrator