Deklaracja dostępności Zintegrowanej 

Gmina Hanna dokłada wszelkich starań aby witryna dostępna pod adresem bip.gminahanna.pl była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

Informacje dla użytkowników 

 1. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały opublikowane na Platformie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 2. Staramy się, aby zamieszczone na Platformie informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania.
 3. Materiały wideo uzupełnione są o napisy.
 4. W miarę możliwości zdjęcia i grafiki uzupełniane są na bieżąco tekstem alternatywnym. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt.
 5. Poruszanie się po Platformie jest możliwe za pomocą klawisza Tab klawiatury.
 6. Dotarcie z klawiatury do obszaru głównego Platformy jest możliwe poprzez Skip linki.
 7. Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) posiadają wyraźne obramowanie (fokus).
 8. Linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie.
 9. Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.
 10. Formularze są odpowiednio zbudowane i opisane.
 11. Materiały znajdujące się na Platformie można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych.
 12. Platforma w dużym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Pomimo naszych starań może się jednak zdarzyć, że nie zawsze udało nam się to osiągnąć.
 13. Informacje zamieszczone na Platformie są na bieżąco przeglądane i aktualizowane.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - według załącznika nr 4 - zgodnie z WCAG 2.0 (czyli Web Content Accessibility Guidelines 2.0) na poziomie AA.