Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa samochodu asenizacyjnego dla Gminy Hanna” prowadzone jest na stronie: https://gminahanna.ezamawiajacy.pl/pn/gminahanna/demand/notice/public/52277/details 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 11, luty 2022 10:50 Grzegorz Ignatiuk