Drukuj
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SIWZ pdf 3.95 MB Stanisław Pawlik
Ogłoszenie pdf 667.70 KB Stanisław Pawlik
Formularz ofertowy docx 43.30 KB Stanisław Pawlik
Oświadczenie o spełnieniu warunków docx 23.58 KB Stanisław Pawlik
Oświadczenie o braku.. zał. Nr 3 docx 23.80 KB Stanisław Pawlik
Oświadczenie o grupie kapitał.- Zał. Nr 4 docx 23.92 KB Stanisław Pawlik
Oświadczenie RODO- Zał. Nr 5 docx 22.22 KB Stanisław Pawlik
Wykaz robót- zał. Nr 6 docx 24.27 KB Stanisław Pawlik
Wykaz osób - Zał. Nr 7 docx 25.97 KB Stanisław Pawlik
Projekt umowy docx 87.82 KB Stanisław Pawlik
Projekt budowlany- bud. Zał. Nr 9 pdf 2.36 MB Stanisław Pawlik
Projekt sanitar. Zał. Nr 9a pdf 221.97 KB Stanisław Pawlik
Projekt elektr. Zał. Nr 9b pdf 4.48 MB Stanisław Pawlik
Projekt osadnika zal. Nr 9c pdf 1.52 MB Stanisław Pawlik
STWiOR - bud zZał. Nr 10a pdf 190.89 KB Stanisław Pawlik
STWiOR sanitar.. Zał. Nr 10b pdf 61.09 KB Stanisław Pawlik
STWiOR -elektr. Zał. Nr 10c pdf 415.18 KB Stanisław Pawlik
Przedmiary/ obmiary robót pdf 440.14 KB Stanisław Pawlik
Protokół Nr 1 z otwarcia ofert pdf 460.03 KB Stanisław Pawlik
Informacja o unieważnieniu przetargu pdf 24.43 KB Stanisław Pawlik