Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 8.57 MB Stanisław Pawlik
SIWZ pdf 7.38 MB Stanisław Pawlik
Załącznik Nr 2 Wzór umowy docx 84.10 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 3 Formularz Ofertowy docx 40.66 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 4. Oświadczenie o braku .... docx 24.50 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 5 Oświadczenie o spełnieniu docx 23.53 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 6 Grupa kapitałowa docx 23.83 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 7 Wykaz robót docx 23.98 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 8 Wykaz osób docx 26.05 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 9 Decyzja- pozwolenie na przebudowę pdf 1.02 MB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 1a Projekt Budowlano- Wykonawczy pdf 12.25 MB Stanisław Pawlik
Zał. 1 a Projekt Budowlano - Wykonawczy pdf 17.85 MB Stanisław Pawlik
Zał. 1a Projekt czasowej organizacji ruchu pdf 9.21 MB Stanisław Pawlik
zał. Nr 1 a Projekt stałej organizacji ruchu pdf 7.65 MB Stanisław Pawlik
Zał. 1 b STWiOR pdf 1.02 MB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 1 c Przedmiar robót pdf 1.99 MB Stanisław Pawlik
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 349.38 KB Stanisław Pawlik
Protokół Nr 1 z otwarcia ofert docx 25.76 KB Stanisław Pawlik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 725.31 KB Stanisław Pawlik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 20, listopad 2019 09:42 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20, listopad 2019 09:46 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20, listopad 2019 09:47 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20, listopad 2019 09:48 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20, listopad 2019 09:51 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28, listopad 2019 11:30 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05, grudzień 2019 12:13 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09, grudzień 2019 08:40 Stanisław Pawlik