ROOT

Zawiadomienia Wójta Gminy Hanna z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na budowę drogi gminnej Nr 104112 L, na działkach o nr ewid. 770, 663, 807 w obrębie Lack, gm. Hanna

Zawiadomienia Wójta Gminy Hanna z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na budowę drogi gminnej Nr 104121 L, na działkach o nr ewid. 84 i 811 w obrębie Zaświatycze, gm. Hanna

Zawiadomienia Wójta Gminy Hanna z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na budowę drogi gminnej Nr 104155 L, na działkach o nr ewid. 1190, 1296, 1307, 1256/2, 1256/4 w obrębie Hanna, gm. Hanna

Zawiadomienia Wójta Gminy Hanna z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę drogi wewnętrznej (ul. Wschodnia) na działce o nr ewid. 1671/1 i na części działki o nr ewid. 1671/2 w obrębie Hanna, gm. Hanna.

Podkategorie

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja