INFORMACJA O SPISIE WYBORCÓW

Urząd Gminy w Hannie informuje, że został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

 

Spis jest udostępniony do wglądu od 5 maja do 20 maja 2019r. w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Hannie ul. Rynek 2/1, pok. 24, w godzinach pracy urzędu.

 

W spisie ujęte są osoby uprawnione do głosowania, zameldowane na pobyt stały oraz wpisane do rejestru wyborców na swój wniosek. Wyborcy zameldowani na pobyt czasowy w Gminie Hanna, jeżeli nie złożyli wniosku o wpisanie do rejestru wyborców zostaną ujęci w spisie wyborców w miejscu ich zameldowania na pobyt stały.


Wójt Gminy
/-/ Grażyna Kowalik

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 19, marzec 2019 12:22 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19, marzec 2019 12:23 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25, kwiecień 2019 16:23 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26, kwiecień 2019 15:32 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07, maj 2019 11:46 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09, maj 2019 08:32 Żaneta
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09, maj 2019 12:00 Żaneta