Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa dróg powiatowych Nr 1700 L i 1095 L na odcinku Nowy Holeszów- Holeszów Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 287
Ogłoszenie- przetarg na sptrzedaż działki Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 587
Obieszczenie o przystapieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmieniaNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ ... Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 319
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Hanna Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 330
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej- budowa sieci SN i nN w Zaświatyczach Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 336
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej- sieci SN i NN w Zaswiatyczach Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 331
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej- budowa sieci SN w Holeszowie Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 322
Ogłoszenie - wyniki otwartego konkursu na realizację zadania pożytku publicznego z 28.03.2019 r. Udostępniony przez: Grażyna Kowalik Odsłon: 324
Wykaz lokali użytkowych do oddania w najem Udostępniony przez: Agnieszka Matczuk Odsłon: 382
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 317