Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie - sprzedaż działek Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 341
Obwieszczenie - podział działek Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 251
Obwieszczenie - wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702L Zaświatycze - Lack Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 266
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja lokalizacyjna Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 268
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania środowiskowego- farma fotowoltaiczna Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 288
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 239
Obwieszcenie o decyzji ustalającej warunki podziału działki Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 255
Ogłoszenie o wynikach konsultacji Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 242
Obwieszczenie owydanie decyzji lokalizacyjnej Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 269
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do sprzedaży Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 255