Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o sprzedaży działek Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 369
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium ... Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 179
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania lokalizacyjnego- Holeszów PGR Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 174
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej- budowa elektroenergetycznej sieci SN i nN w obrębie Holeszów Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 184
Ogłoszenie - Wykaz nieruchomości wykazanych do sprzedaży Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 363
Ogłoszenie - sprawozdanie ze współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi ... za 2019r. Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 175
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania lokalizacyjnego Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 217
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 221
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu POŚ dla gm. Hanna. Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 208
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania sal w gimnazjum w Hannie Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 209