Obwieszczenia i Ogłoszenia


Warning: Creating default object from empty value in /home/gminahanna/ftp/BIP_2019/components/com_govarticle/views/category/tmpl/default_articles.php on line 20
Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie Wójta Gminy Hanna z dn 12.06.2024 o zakoń. postęp. ws. wyd. decyzji o warun .zabudowy na rzecz LC Energia 10 dla inwestycji pn.: „Budowa elektrowni PV Hanna1 o mocy do30MW wraz z infrastr. techn. na części dz. o nr ewid.2 w obr. HoleszówPGR Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 40
Zawiadomienie Wójta Gminy Hanna z dn12.06.2024 o zakoń. postęp. ws. wyd. decyzji o warun .zabudowy na rzecz LC Energia10 dla inwestycji pn.: „Budowa elektrowni PV Hanna2 o mocy do 25MW wraz z infrastr. techn. na części dz. o nr ewid.20 w obr. HoleszówPGR Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 41
Ocena jakości wody w UG Hanna z dn. 7.06.2024 Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 47
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 27.05.2024r. o wystąpieniu o opinię dot. przedsięwzięcia pn.: "Zalesienie z wykorzystaniem sukcesji naturalnej części działki nr 1839 w obr. Dołhobrody, gm.Hanna" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 60
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 27.05.2024r o wszczęciu postęp. administr. ws. wydania decyzji środow. - "Zalesienie z wyk. sukcesji naturalnej części działki nr 1839 w obr. Dołhobrody, gm.Hanna" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 42
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 104153L w Hannie, gm. Hanna” Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 67
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 104112L w Lacku, gm. Hanna” Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 50
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 104155L w Hannie, gm. Hanna” Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 104121L w Zaświatyczach, gm. Hanna” Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 51
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 117391L w Zaświatyczach, gm. Hanna” Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 58