Skład Rady Gminy Hanna VIII kadencji

 wg pełnionych funkcji

 1. Krzysztof Struk – Przewodniczący Rady Gminy Hanna

 2. Łukasz Haponiuk – Wiceprzewodniczący

 3. Jerzy Chilczuk – Wiceprzewodniczący, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

 4. Ada Dejczman – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 5. Małgorzata Jaroszuk

 6. Daniel Litwin

 7. Adrian Lewicki

 8. Regina Zarczuk

 9. Beata Dydziuk

 10. Piotr Nowak

 11. Janusz Pawlik

 12. Mariusz Stolarczuk

 13. Damian Trochimiuk

 14. Nowak Mariusz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 15. Maria Czuryłowiczl – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 09, maj 2017 09:48 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13, marzec 2018 10:44 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18, grudzień 2018 14:06 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06, czerwiec 2024 09:02 Marek Baj