Ochrona Danych Osobowych

Inspektor ochrony  danych osobowych

Imię i nazwisko: Zuzanna Gojska

Kontakt: e-mail: iod@data-partners.pl