Zamówienia publiczne

Zamówienia powyżej 130 000 zł

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Informacja o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla OSP Hanna" 16-02-2022 Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 540
Informacja o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa samochodu asenizacyjnego dla Gminy Hanna” 11-02-2022 Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 478
Plan Zamówień Publicznych na 2022 rok 24-01-2022 Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 598
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY HANNA 13-10-2021 Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 552
Informacja o Platformie do umieszczenia na stronie Zamawiającego 13-10-2021 Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 500
Plan Zamówień Publicznych na 2021 rok 20-01-2021 Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 694
Ogłoszenie o roboty budowlane 15-12-2020 Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 747
Ogłoszenie o zamówieniu- Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie w Hannie” 13-10-2020 Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 832
Ogłoszenie - „Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki wraz z osprzętem dla Gminy Hanna” 01-10-2020 Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 567
Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 2.763.000,00 zł., na pokrycie planowanego deficytu”, Znak sprawy: RiOŚ.271.5.2020.SP). 05-06-2020 Udostępniony przez: Stanisław Pawlik Odsłon: 659