Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa samochodu asenizacyjnego dla Gminy Hanna” prowadzone jest na stronie:  https://gminahanna.ezamawiajacy.pl/pn/gminahanna/demand/notice/public/54018/details 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 04, marzec 2022 12:42 Grzegorz Ignatiuk