Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:  Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla OSP Hanna” prowadzone jest na stronie: https://gminahanna.ezamawiajacy.pl/pn/gminahanna/demand/notice/public/52662/details 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 16, luty 2022 11:58 Grzegorz Ignatiuk