Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o przetargu pdf 6.12 MB Stanisław Pawlik
SIWZ pdf 9.77 MB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 3- Formularz ofertowy docx 78.18 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 4- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 60.90 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 5- Oświadczenie o spełnieniu warunków docx 60.46 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 6 - Informacja ogrupie kapitał. docx 60.89 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 7- Wykaz robót docx 60.35 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 8 - Wykaz osób docx 61.85 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 9 - Oświadczenie RODO docx 58.98 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 10- Decyzje, pozwolenia pdf 1.44 MB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 11- Projekt umowy docx 123.84 KB Stanisław Pawlik
Oświadczenie projektanta pdf 1.07 MB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 2b- STWiOR (sieć) pdf 362.79 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 2c - Przedmiar sieć pdf 34.21 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 2a- Dokumentacja projektowa sieć pdf 6.81 MB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 1a- Dokumentacja projektowa (SUW) pdf 30.00 MB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 1b- STWiOR (SUW) pdf 59.75 MB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 1c- Przedmiary pdf 7.70 MB Stanisław Pawlik
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 535.85 KB Stanisław Pawlik
Proytokół Nr 1 z otwarczia ofert dnia 14.08.2018r. pdf 1.09 MB Stanisław Pawlik
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert pdf 587.43 KB Stanisław Pawlik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 27, lipiec 2018 09:17 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27, lipiec 2018 09:22 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27, lipiec 2018 09:24 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27, lipiec 2018 09:25 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27, lipiec 2018 09:27 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27, lipiec 2018 09:28 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 31, lipiec 2018 10:17 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14, sierpień 2018 10:20 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, sierpień 2018 09:26 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 30, sierpień 2018 10:36 Stanisław Pawlik