Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Przetarg nieograniczony- Roboty budowlane pdf 6.21 MB Stanisław Pawlik
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 6.21 MB Stanisław Pawlik
SIWZ pdf 9.50 MB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 3- Formularz ofertowy docx 78.18 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 4- Oświadczenie docx 60.90 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 5- Oświadczeniu o spełnianiu warunków docx 60.46 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 6- Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 60.89 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 7- Wykaz robót docx 60.35 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 8- Wykaz osób docx 61.85 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 9- Oświadczenie RODO docx 58.98 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 10- Decyzje, pozwolenia pdf 1.44 MB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 11- Projekt umowy docx 123.84 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 12- Oświadczenia projektanta pdf 1.07 MB Stanisław Pawlik
Zał.2b- SSTWiOR(sieć) pdf 362.79 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 2c- Przedmiar (sieć) pdf 34.21 KB Stanisław Pawlik
Zał. Nr 2a - Dokumentacja projektowa pdf 6.81 MB Administrator
Zał. Nr 1a - Dokumentacja projektowa pdf 30.00 MB Administrator
Zał. Nr 1b - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót pdf 59.75 MB Administrator
Zał. Nr 1c - Przedmiary robót pdf 7.70 MB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 05, lipiec 2018 09:59 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, lipiec 2018 10:01 Stanisław Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05, lipiec 2018 10:59 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05, lipiec 2018 11:00 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05, lipiec 2018 11:03 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05, lipiec 2018 11:03 Administrator