Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej wolnostojącej na gruncie o mocy do 3 MWp na działce o nr ewid. 1029 w obrębie Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 189
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku inwentarskiego do hodowli bydła mięsnego na działce o nr ewid. 137 w obrębie Holeszów Nowy" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 167
Publiczny Dostęp Wykazu Danych - Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 175
Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 219
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2020 rok Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 178
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 220
Ocena jakości wody Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 212
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 233
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 247
Ogłoszenie o sprzedaży koparki w trybie aukcji Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 287