Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 93
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 84
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 142
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 107
Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 89
Informacja w sprawie ochrony granicy państwowej Udostępniony przez: Damian Matczuk Odsłon: 125
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ,,,Budowa sieci wodociągowej na odcinkach: Hanna ul. Grzybowa-Sosnowa, Dołhobrody-Pawluki oraz Zaświ Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 114
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 134
Ocena jakości wody Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 133
Wykaz nr 2/2021 nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do sprzedaży Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 209