Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dnia 23 marca 2018 r. Udostępniony przez: Żaneta Trzeciak Odsłon: 489
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dnia 22 marca 2018 r. Udostępniony przez: Żaneta Trzeciak Odsłon: 519
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 21 marca 2018 roku Udostępniony przez: Żaneta Trzeciak Odsłon: 468
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 503
Informacja Wójta Gminy Hanna RiOŚ.6732.1.2018.SP Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 535
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 621
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy RiOŚ.6730.1.2018.GI Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 574
Ogłoszenie o wynikach konsultacji 07.02.2018 Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 529
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 564
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do sprzedaży Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 549