Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MWp zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 1022 i 1023 w Hannie" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 136
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Hannie" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 135
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej SKRZETUSKI o mocy 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 157/1, 159, 160, 161/1 w obrębie Holeszów, gm. Hanna” Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 134
Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadania sprzyjającego rozwojowi sportu Udostępniony przez: Jolanta Goleman Odsłon: 164
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o opinie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dańcach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 160
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dańcach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 148
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o opinie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Hannie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 158
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Hannie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 145
Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. terminu wydania opinii dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa budynku inwentarskiego do hodowli bydła mięsnego na działce o nr ewid. 137 w obrębie Holeszów Nowy" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 144
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna - postępowanie środowiskowe: Budowa elektrowni fotowoltaicznej SKRZETUSKI o mocy 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Holeszów Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 167