Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały: w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 178
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 140
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 163
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 156
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MWp w Hannie" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 125
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku inwentarskiego do hodowli bydła mięsnego na działce o nr ewid. 137 w obrębie Holeszów Nowy, gm. Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 122
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do sprzedaży Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 370
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dańcach" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 135
Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości treści wpłyniętej oferty na realizację zadania publicznego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 209
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o opinie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MWp zlokalizowanej na działkach nr 1022 i 1023 w Hannie" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 135