Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do oddania w najem Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 243
Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 180
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa budynku inwentarskiego do hodowli bydła mięsnego na działce o nr ewid. 137 w obrębie Holeszów Nowy, gm. Hanna” Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 106
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.: 485 w obrębie Dańce, gm. Hanna” Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 129
Ocena jakości wody Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 129
Informacja o Platformie do umieszczenia na stronie Zamawiającego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 122
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 656/4 i 657/2 w obrębie Hanna, gm. Hanna” Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 115
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały: w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 176
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 139
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 161