Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenia Wójta Gminy Hanna w sprawie wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę dróg gminnych Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 80
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 66
Ogłoszenie wyników otawrtego konkursu ofert na realizację zadania pozytku publicznego przeprowadzonego w dniu 4 marca 2022 roku Udostępniony przez: Żaneta Prudaczuk Odsłon: 66
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o opinie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV Holeszów) o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 71
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV Holeszów) o łącznej mocy do 8 MW w obrębie Holeszów Nowy Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 64
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 75
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 65
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 69
Informacja o wyniku przetargu Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 94
Ocena jakości wody - luty 2022 Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 73