Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o opinie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 21 w obrębie Kuzawka, gm. Hanna" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 18
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 21 w obrębie Kuzawka, gm. Hanna" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 19
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o możliwości z zapoznaniem się z dokumentacją sprawy Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 63
Obwieszczenia Wójta Gminy Hanna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa dróg gminnych Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 62
Obwieszczenia Wójta Gminy Hanna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę dróg gminnych Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 58
Wykaz Nr 1/2022 nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do zbycia Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 176
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 57
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję Nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 70
Ocena jakości wody Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 66
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 83