Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Informacja o przystąpieniu do zakupu preferencyjnego paliwa stałego w roku 2023 Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 230
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dnia 29.12.2022 r. Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 247
Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 264
Ocena jakości wody Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 226
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o możliwości z zapoznaniem się z dokumentacją sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 248
Informacja o udzieleniu zamówienia na sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 246
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703L DW 816 – Dołhobrody – DW 816” Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 247
Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 238
Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 250
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 301