Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o wystąpieniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 186
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na cz. dz. nr 7/2, 3/2 w obrębie Kuzawka, gm. Hanna" Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 171
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 218
Wykaz Nr 4/2023 nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do sprzedaży Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 305
Wykaz Nr 3/2023 nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do sprzedaży Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 283
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Hanna Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 322
Ocena jakości wody w UG Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 210
Wykaz Nr 2/2023 nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do sprzedaży Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 350
Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Grzegorz Ignatiuk Odsłon: 287
Ocena jakości wody w UG Hanna Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 209