Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Ocena jakości wody w UG Hanna z dn. 23.10.2023 r. Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 314
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2024 rok Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 328
Informacja Wójta Gminy Hanna o wyniku przetargu Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 339
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego przeprowadzonego w dn. 12.10.2023 r. Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 314
Decyzja Nr 2/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 337
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 2.10.2023 r. nt: "Budowa farmy pV zlokal. na części dz. Nr 7/2, 3/2, w obrębie Kuzawka, gmina Hanna" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 318
Transport na wybory w dniu 15 października 2023 roku Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 322
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 405
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 321
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 11.09.2023 r. nt: "Budowa farmy pV zlokal. na części dz. Nr 733/1, 733/2, 733/3, 734/1, 734/2, w ob. Hanna" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 124