Obwieszczenia i Ogłoszenia

Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie Wójta Gminy Hanna o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. pn.: „Przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania w części na schronisko” Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 108
Ogłoszenie o wynikach konsultacji z dn. 10.11.2023 r. Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 130
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 3.11.2023 r. o wystąpieniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn..: „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 2 MW" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 173
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 3.11.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn..: „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 2 MW" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 194
wykaz 5/ 2023 nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do sprzedaży Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 223
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dnia 31.10.2023 r. o wystąpieniu o opinię ws. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn..: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Hanna 1 o łącznej mocy elektrycznej do 30 MW Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 119
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dnia 31.10.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn..: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Hanna 1 o łącznej mocy elektr. do 30MW Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 126
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dnia 30.10.2023r. o wystąpieniu o opinię ws. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn..: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Hanna 2 o łącznej mocy elektr. do 25MW Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 115
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dnia 30.10.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn..: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Hanna 2 o łącznej mocy elektr. do 25MW Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 118
Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna z dn. 26.10.2023 r. nt: "Budowa farmy pV zlokal. na części dz. Nr 733/1, 733/2, 733/3, 734/1, 734/2 w obrębie Hanna, gmina Hanna" Udostępniony przez: Marek Baj Odsłon: 315