2. Wniosek o udostepnienie informacji publicznej dotyczący liczby udostępnień w 2023 r.

Wniosek:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

  1. Liczby wniosków o  udostepnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Organu w roku 2023,
  2. Liczba decyzji o odmowie udostepnienia informacji publicznej wydanych przez Organ w roku 2023 ;
  3. Liczba odwołań od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej wydanych przez Organ w 2023 r.

Odpowiedź:

 W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 26 lutego 2024 r. informuję:

  1. Liczba wniosków o  udostepnienie informacji  publicznej w roku 2023 – 19;
  2. Liczba decyzji o odmowie udostepnienia informacji publicznej w roku 2023 – 0;
  3. Liczba odwołań od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej w 2023 r. – 0.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 28, luty 2024 11:20 Marek Baj
Artykuł został zmieniony. środa, 28, luty 2024 11:20 Marek Baj
Artykuł został zmieniony. środa, 28, luty 2024 11:21 Marek Baj