Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

( Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

  • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
  • polityce władz - w tym o zamierzeniach, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej;
  • majątku publicznym

W celu określenia pływu rozwoju technologii Internet Rzeczy na zarządzanie infrastrukturą techniczną w przestrzeni publicznej.

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób: Wypełnienie ankiety elektronicznej

Odpowiedź:

Kod potwierdzenia wypełnienia ankiety: 23071711

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 31, lipiec 2020 15:48 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 31, lipiec 2020 15:49 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 31, lipiec 2020 15:53 Administrator