Drukuj

Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie,
w terminie 14 dni od dnia złożenia niniejszego wniosku informacji publicznej, w następującym zakresie:

1)      Udostępnienie skanu/kserokopii wszystkich decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Państwa  w przedziale czasowym: 01 stycznia 2018 r. – 30 czerwca 2020 r. lub przesłanie wykazu

wydanych decyzji dla farm fotowoltaicznych/instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 40 kW, zawierającego nazwę inwestora, moc instalacji, datę wydania decyzji oraz lokalizację inwestycji.

 

2)      Udostępnienie skanu/kserokopii wszystkich decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Państwa  w przedziale czasowym: 01 stycznia 2018r. – 30 czerwca 2020 r.  lub przesłanie wykazu wydanych  

decyzji dla turbin wiatrowych (zarówno pojedynczych turbin, jak i całych farm wiatrowych), zawierającego nazwę inwestora, moc instalacji, datę wydania decyzji oraz lokalizację inwestycji.

 

3)      Udostępnienie wniosków, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na turbiny/farm wiatrowych oraz na elektrownie fotowoltaiczne, które są w trakcie rozpatrywania.

 

Dane te mają posłużyć do przeprowadzenia aktualizacji ogólnopolskiej analizy rynku OZE w poszczególnych starostwach w Polsce.

Odpowiedź:

plik pdf w załączniku

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Odpowiedź pdf 256.20 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 31, lipiec 2020 15:46 Administrator