Drukuj

Zapytanie 11

Powołując się na art. 61 Konstytucji RP i art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej uprzejmie proszę o udostępnienie następujących informacji:

 1. Czy w gminie był/jest przeprowadzany budżet obywatelski?
 2. Czy w gminie wprowadzono zielony budżet obywatelski (dalej: ZBO)?
  1. Jeżeli nie, czy gmina planuje wprowadzenie ZBO?
 3. Od kiedy w gminie funkcjonuje ZBO?
 4. Proszę o podanie linku lub załączenie stosownej uchwały, zarządzenia lub innego aktu prawnego dotyczącego ZBO.
 5. Ile projektów zgłoszono do ZBO w każdej z poszczególnych edycji? Proszę o wyszczególnienie liczb za każdą z edycji, w których odbywał się ZBO.
 6. Jaka kwota została przeznaczona na ZBO w każdej z poszczególnych edycji? Proszę o wyszczególnienie kwot za każdą z edycji, w których odbywał się ZBO.
 7. Czy gmina publikuje raport dotyczący ZBO? Proszę o link lub przesłanie w załączeniu.
 8. Jeżeli ZBO był realizowany w ramach budżetu obywatelskiego/partycypacyjnego, proszę o wyszczególnienie kwot przeznaczonych na budżet obywatelski/partycypacyjny.
 9. Czy część regulaminu dotycząca ZBO została unieważniona lub w jakikolwiek sposób zakwestionowana przez którykolwiek z organów kontrolujących budżety obywatelskie/partycypacyjne? 
  1. Proszę wskazać, jakie to były organy i o przekazanie dokumentów sprawy.

 

 

Odpowiedź

W odpowiedzi na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:

 1. Czy w gminie był/jest przeprowadzany budżet obywatelski? NIE
 2. Czy w gminie wprowadzono zielony budżet obywatelski (dalej: ZBO)? NIE
  1. Jeżeli nie, czy gmina planuje wprowadzenie ZBO? NIE
 3. Od kiedy w gminie funkcjonuje ZBO? BRAK
 4. Proszę o podanie linku lub załączenie stosownej uchwały, zarządzenia lub innego aktu prawnego dotyczącego ZBO.BRAK
 5. Ile projektów zgłoszono do ZBO w każdej z poszczególnych edycji? Proszę o wyszczególnienie liczb za każdą z edycji, w których odbywał się ZBO.0
 6. Jaka kwota została przeznaczona na ZBO w każdej z poszczególnych edycji? Proszę o wyszczególnienie kwot za każdą z edycji, w których odbywał się ZBO.0
 7. Czy gmina publikuje raport dotyczący ZBO? Proszę o link lub przesłanie w załączeniu. NIE
 8. Jeżeli ZBO był realizowany w ramach budżetu obywatelskiego/partycypacyjnego, proszę o wyszczególnienie kwot przeznaczonych na budżet obywatelski/partycypacyjny.o
 9. Czy część regulaminu dotycząca ZBO została unieważniona lub w jakikolwiek sposób zakwestionowana przez którykolwiek z organów kontrolujących budżety obywatelskie/partycypacyjne? BRAK
  1. Proszę wskazać, jakie to były organy i o przekazanie dokumentów sprawy. BRAK

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 26, maj 2020 09:47 Administrator