Zapytanie 10

 

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

 

Odpowiedź:

W odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną Gmina Hanna informuje:

Formalnie dane wyborców zostały przekazane Poczcie Polskiej, ale w formie utajnionej, nie do odczytu, do czasu wejścia w życie ustawy.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 26, maj 2020 09:46 Administrator