Zapytanie nr 9

Nazwy producentów oprogramowania, z którego korzysta Państwa Urząd w następujących obszarach:

  1. obszar finansów i księgowości;
  2. obszar windykacji i podatków;
  3. obszar kadr i płac;

4.obszar ewidencji ludności.

 

Odpowiedź:

W odpowiedzi na wniosek dotyczący naz producentów oprogramowania z którego korzysta nasz urząd informuję:

  1. obszar finansów i księgowości – U.I. INFOSYSTEM sp.j.
  2. obszar windykacji i podatków - U.I. INFOSYSTEM sp.j.
  3. obszar kadr i płac- U.I. INFOSYSTEM sp.j.

4.obszar ewidencji ludności – Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 26, maj 2020 09:44 Administrator