Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (uwaga: adres bez polskich znaków diakrytycznych) krótkiej informacji:

 

  1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2019 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?

 

  1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2019 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?

 

  1. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2019 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)

 

  1. jaki był w 2019 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

 

  1. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2019 r.

 

Odpowiedź

                                                                                                                                            

           W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z  dnia 04.03.2020 r. informuję, że na terenie Gminy Hanna problem bezdomnych zwierząt co roku regulowany jest Uchwałą Rady Gminy, która zatwierdza ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”  po uprzednim zaopiniowaniu go przez Powiatowego Lekarza Weterynarii /opinia w załączeniu/ i działające na tym terenie Koła Łowieckie.

1.W 2019r. gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z firmą ,,BAROS” Maciej Glijer  ul. Berezów 75   26-130 Suchedniów.                                                                                                                                                         

  1. Opiekę bezdomnym zwierzętom zapewniała również firma ,,BAROS” Umowa zawarta ze schroniskiem (w załączeniu). Czasową opiekę nad zwierzętami, które później są umieszczane w schronisku sprawuje gospodarstwo rolne Pana Łukasza Ignatiuka zam. Hanna  z którym została podpisana umowa (w załączeniu) Całodobową opiekę weterynaryjną nad chorymi bezdomnymi zwierzętami, oraz w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt/bezdomnych i dzikich sprawuje Gabinet Weterynaryjny  Jacek Chmielowiec ul. Wokulskiego 6   22-200 Włodawa  / umowa w załączeniu/                                                                                                                                                                                                                                                                          
  2. W 2019 r oddano  do gospodarstw, które zapewniły im lepsze warunki cztery psy, po uprzednim założeniu im książeczek zdrowia psa, szczepieniom ochronnym, odrobaczeniu i zwalczeniu insektów. Los adoptowanych psów jest Nam dokładnie znany. W  2019r. gmina umieściła w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Suchedniowie cztery psy za kwotę 6 400,00 zł

 Problem ilości bezdomnych zwierząt gmina łagodzi poprzez działania zmierzające do ustalenia właścicieli zwierząt i zobowiązania ich do dalszej opieki nad nimi. Gmina poprzez zawarcie umowy z Gabinetem Weterynaryjnym Jacek Chmielowiec ul. Wokulskiego 6 22-200 Włodawa zapewnia chętnym właścicielom zwierząt dofinansowanie 100% kosztów sterylizacji samic, kastracji samców oraz usypianie ślepego miotu w ilości 1szt na gospodarstwo rocznie. W 2019 r wysterylizowano na koszt gminy 4szt. /suki/

 4.Całkowity koszt poniesiony przez gminę wszystkich działań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w 2019 r. to kwota 7 620,00zł.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. niedziela, 19, kwiecień 2020 14:04 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 19, kwiecień 2020 14:04 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 19, kwiecień 2020 14:10 Administrator