Odpowiedź

 

W odpowiedzi na poniższy wniosek informuję, iż w wymienionych okresach Stanisław Trochimiuk pełnił w sposób ciągły funkcję Wójta Gminy Hanna.

 

 Wniosek:

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji
w następującym zakresie:

 

Kto był wójtem, burmistrzem bądź prezydentem państwa gminy w kadencji.

  1. a) 1990 -1994
  2. b) 1994 -1998
  3. c) 1998 – 2002
  4. d) Prośba również o informację czy w trakcie tych kadencji następowała zmiana i funkcję tę pełniła więcej niż jedna osoba

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 19, kwiecień 2020 14:01 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 19, kwiecień 2020 14:02 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 19, kwiecień 2020 14:02 Administrator