Czy w gminie istnieje zagrożenie ptasią grypą? Czy wykryto przypadki tej choroby?

Jak ASF wpłynął na pogłowie trzody chlewnej? Jaka była wielkość hodowli trzody chlewnej przed wystąpieniem ASF a jaka jest aktualnie?

Ile kilometrów dróg, od objęcia posady wójta przez Grażynę Kowalik, położono nowych a ile wyremontowano? Jaki to procent wszyskich dróg gminnych?

Od ilu lat Grażyna Kowalik jest wójtem?

 

Nieudzieleniu informacji publicznej stoi w sprzeczności z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega odpowiedzialności karnej.

Termin udzielenia odpowiedzi 14 dni.

Żądam potwierdzenia: odbioru wniosku i wprowadzenia do wewnętrznego systemu komunikacji oraz przekierowania do osoby odpowiedzialnej za udzielenie odpowiedzi.

 

Odpowiedź:

Czy w gminie istnieje zagrożenie ptasią grypą? Czy wykryto przypadki tej choroby?- Do zakresu działania gminy nie są wpisane tego rodzaju zadania. Wiedzą na ten temat posiada Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie.

Jak ASF wpłynął na pogłowie trzody chlewnej? Jaka była wielkość hodowli trzody chlewnej przed wystąpieniem ASF a jaka jest aktualnie?- Do zakresu działania gminy nie są wpisane tego rodzaju zadania. Wiedzą na ten temat posiada ARiMR Biuro Powiatowe we Włodawie ewentualnie Urząd Statystyczny prowadzący badania kwartalne m.in. z tego zakresu.

Ile kilometrów dróg, od objęcia posady wójta przez Grażynę Kowalik, położono nowych a ile wyremontowano? Jaki to procent wszyskich dróg gminnych?- Od objęcia posady przez Wójt Gminy do końca 2018r. przebudowano (zmodernizowano) około 50 km dróg gminnych. W 2020 r. podpisano umowy na modernizację kolejnych około 2 km   . Zmodernizowano 19,8 % dróg gminnych.

Od ilu lat Grażyna Kowalik jest wójtem? Pani Grażyna Kowalik jest wójtem od 13 lat.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 04, luty 2020 12:23 Administrator