1. Petycja -
  2. Odpowiedź na petycję

 

 

 

 

Petycja:

 

 

 

 

Do

Wójta Gminy Hanna

 

Podmiot wnoszący petycję:

radca prawny Konrad Cezary Łakomy

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

  1. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin

tel. 732991744

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.kancelarie.net/konradlakomy

 

 

PETYCJA

w interesie publicznym

 

                Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 5.09.2014 r., poz. 1195) wnoszę o opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej w Państwa Urzędzie wykazu wniosków o udzielenie informacji publicznej zawierającego pełną treść wniosków oraz pełną treść odpowiedzi na te wnioski. Wnoszę, aby wykaz ten obejmował okres co najmniej od początku 2014 roku oraz był na bieżąco aktualizowany z częstotliwością nie mniejszą niż raz na miesiąc.

 

Uzasadnienie

 

                Główną regułą dostępu do informacji publicznej jest dostęp anonimowy do informacji opublikowanej na stronie BIP. Informacja Publiczna, która nie jest publikowana na BIP, udostępniana jest na wniosek, jednak z zasady treść odpowiedzi znana jest tylko jej autorowi i wnioskodawcy. Realizacja niniejszej petycji przyczyni się do zwiększenia transparentności funkcjonowania Państwa urzędu oraz ułatwi dostęp do informacji publicznych niepublikowanych z obowiązku ustawowego na BIP. Ponadto ułatwi ona udzielanie odpowiedzi na wnioski pochodzące od kolejnych wnioskodawców o treści tożsamej lub podobnej do wniosków złożonych wcześniej przez innych wnioskodawców poprzez możliwość całkowitego lub częściowego odniesienia się do informacji wcześniej udzielonej a jednocześnie opublikowanej na BIP zgodnie z petitum niniejszej petycji.

                Nie powinno budzić żadnych wątpliwości, że jak najszerszy i jak najłatwiejszy dostęp do informacji publicznej leży w interesie publicznym. Realizacja niniejszej petycji nie leży w sprzeczności z dobrą praktyką stosowaną w niektórych urzędach. Przykładowo Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk wzorowo publikuje na stronie https://bip.lublin.eu/informacja-publiczna/wnioski-o-udostepnienie-informacji-publicznej/ zarówno treść wszystkich wniosków o udzielenie informacji publicznej, jak i odpowiedzi na nie i na bieżąco je aktualizuje. Przykład Prezydenta Krzysztofa Żuka pokazuje, że można…

 

                Jednocześnie na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej, o której mowa w art. 8 ust. 1 w/w ustawy moich danych osobowych.

 

Konrad Cezary Łakomy

Radca prawny

LB-1570

Tel. +48732991744

 

 

 

 

 

Odpowiedź na petycję:


W odpowiedzi na petycję z dnia 29 lipca 2019 r.  uprzejmie informuję, że tutejszy Urząd Gminy w najbliższym czasie podejmie czynności celem prewencji Konfliktu Interesów, w tym też wprowadzenie odpowiednich procedur i polityk.


Z poważaniem,

 

Jolanta Goleman

Sekretarz Gminy Hanna

22-220 Hanna

Ul. Rynek2/1

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 13, sierpień 2019 13:34 Administrator