Zarządzenia rok 2015

Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenia wójta gminy: 13/15/15 z dnia 2015-04-20 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 187
Zarządzenia wójta gminy: Nr 12/15/15 z dnia 2015-04-07 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Hanna Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 185
Zarządzenia wójta gminy: Nr 11/15/15 z dnia 2015-04-07 w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 200
Zarządzenia wójta gminy: Nr 10/15/15 z dnia 2015-04-01 w spr. wyznaczenia na obszarze Gminy Hanna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 176
Zarządzenia wójta gminy: Nr 9/15/15 z dnia 2015-04-01 w spr. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Hanna w 2015 r. Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 189
Zarządzenia wójta gminy: Nr 8/15/15 z dnia 2015-03-31 w spr. powołania w UG Hanna komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadnie pn. "Modernizacja-rozbudowa oczyszczal Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 182
Zarządzenia wójta gminy: Nr 7a/15/15 z dnia 2015-03-26 w spr. powołania komisji do oceny wniosków złożonych do dofinansowania nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu pt. "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi..." Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 188
Zarządzenia wójta gminy: Nr 7/15/15 z dnia 2015-03-26 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Hanna za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 197
Zarządzenia wójta gminy: Nr 6a/15/15 z dnia 2015-03-23 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Hanna Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 192
Zarządzenia wójta gminy: Nr 5/15/15 z dnia 2015-03-10 w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałego dyżuru na terenie gminy Hanna w stanach gotowości obronnej państwa Udostępniony przez: Tomasz Bujnik Odsłon: 198